ข่าวสาร สมจิตฟาร์ม        
         

     การได้รับการรับรอง "การรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมไข่ (GMP) (มภษ.6910/7-3)"

     จากการเข้าตรวจประเมิณ"การรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมไข่ (GMP) ณ วันที่ 22/05/60 ทางสมจิตฟารืมได้ผ่านมาตรฐานและได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP จากกรมปศุสัตว์ ภาค 7 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560    อ่านต่อ ...
     สมจิตฟาร์มได้เข้ารับ "การตรวจประเมิณการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมไข่ (GMP) " 22/05/60

     จากความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพของสินค้าอย่างไม่สิ้นสุด เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินดค้าที่ดีที่สุด ทางสมจิตฟาร์มได้เริ่มการทำระบบตั้งแต่ปี 2557 และได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับระบบการปฏิบัติที่ดี จนได้รับโอกาสจากกรมปศุสัตว์ ภาค 7 เข้าทำการตรวจประเมิณการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมไข่ (GMP) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560    อ่านต่อ ...
     กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 5 (14 ตุลาคม 2558)

     กิจกรรมนี้มีการจัดขึ้นในทุกปี เพื่อเป็นการย้ำเตือนและกระตุ้นให้พนักงานของสมจิตฟาร์ม SCF ทุกคนคำนึงถึงเครื่องมือ“5ส” หรือ “5S” ซึ่งเป็นกิจกรรมเชิงปฏิบัติในองค์กรการทำงาน ที่ช่วยจัดระเบียบสถานที่ทำงานให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ และเสริมประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ 1. สะสาง (SERI / เซริ) คือ การแยกของที่ต้องการใช้ออกจากของที่ไม่ต้องการใช้แล้ว 2. สะดวก (SEITON / เซตง) คือ การจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบและปลอดภัย 3. สะอาด (SEISO / เซโซ) คือ การทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงาน 4. สุขลักษณะ (SEIKETSU / เซเคทซึ) คือ การรักษาความสะอาดอย่างถูกสุขลักษณะตลอดไป 5. สร้างนิสัย (SHITSUKE / ซิทซึเคะ) คือ การอบรมและปฏิบัติการทำความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กลายเป็นนิสัย    อ่านต่อ ...
     กิจกรรม 5ส. "Big Cleaning Day" เมื่อวันที่ 26/09/57

     Big cleaning day หรือกิจกรรม 5ส. เป็นกิจกรรมที่ทางสมจิตฟาร์มได้มีการปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องหลายปี ซึ่งถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยทำให้ฟาร์มมีระบบการจัดการที่ดีขึ้นทั้งในส่วนผลิตและในการบริการลูกค้า....    อ่านต่อ ...
     สมจิตฟาร์ม "เน้นเลี้ยงไก่ไข่ด้วยระบบไบโอซีเคียวริตี้" @ สาส์นไก่&สุกร ฉบับ ก.ย.57

     วรสาร "สาส์นไก่และสุกร" สัมภาษณ์คุณอนุพงษ์ พิพัฒน์วัชราภรณ์ เรื่องการจัดการฟาร์มด้วยระบบไบโอซีเคียวริตี้ ที่มาของไข่คุณภาพและเป็นเกราะป้องกันโรคระบาด ฉบับเดือน กันยายน 57    อ่านต่อ ...
     โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 5 สัมภาษณ์ คุณอนุพงษ์ พิพัฒน์วัชราภรณ์ วันที่3/6/56 ติดตาม"ข่าวภาคค่ำ"ได้คืนนี้ เวลา 18.00-19.00 น. ทางช่อง5

     ต้นทุนสูงขึ้น อากาศร้อน ราคาไข่พุงสูง!!!! จริงหรือไม่ ประเด็นร้อน ติดตามชมข่าวภาคค่ำคืนนี้ ทางช่อง5 เวลา 18.00-19.00 น. วันที่ 3/6/56    อ่านต่อ ...
     รายการTV t-new สัมภาษณ์ คุณอนุพงษ์ พิพัฒวัชราภรณ์ เกี่ยวกับราคาไข่ที่แพงอยู่ในขณะนี้ เมื่อวันที่ 28/5/56

        อ่านต่อ ...
     รายการ Fram-channel สัมภาษณ์สด คุณอนุพงษ์ พิพัฒน์วัชราภรณ์

     รายการ ฟาร์มชาแนล สถานีข่าวของคนไทยหัวใจเกษตร    อ่านต่อ ...
 

 
สมจิต ฟาร์ม (somchit farm)
7 หมู่ 7 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
Tel : 034-967298-300 , Mobile : 081-2532000, Fax : 034-967150
Email : somchitfarm_2000@hotmail.com , Website : www.somchit-farm.com