สมจิตฟาร์ม..มอบของขวัญสวัสดีปี 2556 ให้ลูกค้า "แทนคำขอบคุณ"
      
      
วันที่บันทึก : 2/1/2556 8:58:11


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
สมจิต ฟาร์ม (somchit farm)
7 หมู่ 7 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
Tel : 034-967298-300 , Mobile : 081-2532000, Fax : 034-967150
Email : somchitfarm_2000@hotmail.com , Website : www.somchit-farm.com