รายการ Fram-channel สัมภาษณ์สด คุณอนุพงษ์ พิพัฒน์วัชราภรณ์
       รายการ ฟาร์มชาแนล สถานีข่าวของคนไทยหัวใจเกษตร
      
วันที่บันทึก : 25/3/2556 10:18:46 
 
สมจิต ฟาร์ม (somchit farm)
7 หมู่ 7 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
Tel : 034-967298-300 , Mobile : 081-2532000, Fax : 034-967150
Email : somchitfarm_2000@hotmail.com , Website : www.somchit-farm.com