สมจิตฟาร์ม "เน้นเลี้ยงไก่ไข่ด้วยระบบไบโอซีเคียวริตี้" @ สาส์นไก่&สุกร ฉบับ ก.ย.57
       วรสาร "สาส์นไก่และสุกร" สัมภาษณ์คุณอนุพงษ์ พิพัฒน์วัชราภรณ์ เรื่องการจัดการฟาร์มด้วยระบบไบโอซีเคียวริตี้ ที่มาของไข่คุณภาพและเป็นเกราะป้องกันโรคระบาด ฉบับเดือน กันยายน 57
      
วันที่บันทึก : 19/9/2557 17:34:20 
 
สมจิต ฟาร์ม (somchit farm)
7 หมู่ 7 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
Tel : 034-967298-300 , Mobile : 081-2532000, Fax : 034-967150
Email : somchitfarm_2000@hotmail.com , Website : www.somchit-farm.com