กิจกรรม 5ส. "Big Cleaning Day" เมื่อวันที่ 26/09/57
       Big cleaning day หรือกิจกรรม 5ส. เป็นกิจกรรมที่ทางสมจิตฟาร์มได้มีการปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องหลายปี ซึ่งถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยทำให้ฟาร์มมีระบบการจัดการที่ดีขึ้นทั้งในส่วนผลิตและในการบริการลูกค้า....
      
วันที่บันทึก : 10/10/2557 16:04:38 
 
สมจิต ฟาร์ม (somchit farm)
7 หมู่ 7 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
Tel : 034-967298-300 , Mobile : 081-2532000, Fax : 034-967150
Email : somchitfarm_2000@hotmail.com , Website : www.somchit-farm.com