วันเด็กแห่งชาติ 2558
       สมจิตฟาร์ม ได้มีโอกาสสนับสนุนกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ ได้มอบไข่ไก่และสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กๆ ในหลายๆ โรงเรียน; โรงเรียนวัดไผ่คอกวัว โรงเรียนวัดลาดสะแก โรงเรียนสถาพรวิทยาคม โรงเรียนวัดบางภาษี ป้อมตำรวจต.คลองนกกระทุง โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมดีเพื่อให้เด็กๆมีขวัญและกำลังใจ โตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต...SCF
      
วันที่บันทึก : 10/1/2558 11:26:32 
 
สมจิต ฟาร์ม (somchit farm)
7 หมู่ 7 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
Tel : 034-967298-300 , Mobile : 081-2532000, Fax : 034-967150
Email : somchitfarm_2000@hotmail.com , Website : www.somchit-farm.com