สมจิตฟาร์ม SCF มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2558 ให้แก่ลูกค้าที่น่ารักทุกท่าน "แทนคำขอบคุณ"
       "สมจิตฟาร์ม SCF" ขอสวัสดีปีใหม่ 2558 แก่ลูกค้าที่น่ารัก ทุกๆคนคะ ^^
      
วันที่บันทึก : 10/1/2558 11:59:40


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
สมจิต ฟาร์ม (somchit farm)
7 หมู่ 7 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
Tel : 034-967298-300 , Mobile : 081-2532000, Fax : 034-967150
Email : somchitfarm_2000@hotmail.com , Website : www.somchit-farm.com