สมจิตฟาร์มได้เข้ารับ "การตรวจประเมิณการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมไข่ (GMP) " 22/05/60
       จากความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพของสินค้าอย่างไม่สิ้นสุด เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินดค้าที่ดีที่สุด ทางสมจิตฟาร์มได้เริ่มการทำระบบตั้งแต่ปี 2557 และได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับระบบการปฏิบัติที่ดี จนได้รับโอกาสจากกรมปศุสัตว์ ภาค 7 เข้าทำการตรวจประเมิณการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมไข่ (GMP) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560
      
วันที่บันทึก : 8/7/2560 17:33:37


 
 
 

 
 
สมจิต ฟาร์ม (somchit farm)
7 หมู่ 7 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
Tel : 034-967298-300 , Mobile : 081-2532000, Fax : 034-967150
Email : somchitfarm_2000@hotmail.com , Website : www.somchit-farm.com