การได้รับการรับรอง "การรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมไข่ (GMP) (มภษ.6910/7-3)"
       จากการเข้าตรวจประเมิณ"การรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมไข่ (GMP) ณ วันที่ 22/05/60 ทางสมจิตฟารืมได้ผ่านมาตรฐานและได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP จากกรมปศุสัตว์ ภาค 7 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560
      
วันที่บันทึก : 8/7/2560 17:55:53


 
 
 
 
 
 

 
 
สมจิต ฟาร์ม (somchit farm)
7 หมู่ 7 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
Tel : 034-967298-300 , Mobile : 081-2532000, Fax : 034-967150
Email : somchitfarm_2000@hotmail.com , Website : www.somchit-farm.com