ฟาร์มของเรา (ฟาร์มสมจิตฟาร์ม)        
           คุณภาพมาตรฐาน ระบบฟาร์มปิด 100%  (มาตรฐานฟาร์ม กษ 02 22 06902 73050068 0 )

     
     
     
     
     
   
 
สมจิต ฟาร์ม (somchit farm)
7 หมู่ 7 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
Tel : 034-967298-300 , Mobile : 081-2532000, Fax : 034-967150
Email : somchitfarm_2000@hotmail.com , Website : www.somchit-farm.com