สินค้า - ราคาไข่        
ราคาประกาศ ราคาไข่ ประจำวันที่ :   20/5/2019
ราคาประกาศจากสมาคม ผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่ :  2.80  บาท
ตรวจเช็คราคาไข่ ย้อนหลัง
เลือกวันที่ประกาศราคาไข่
Select20/พ.ค./2562
Select12/พ.ค./2562
Select06/พ.ค./2562
Select05/พ.ค./2562
Select03/พ.ค./2562
12345678910...

 
ลำดับวันที่ประกาศราคาไข่ประเภทไข่เบอร์ไข่ราคาไข่(บาท)
1 20/พ.ค./2562 ไข่ไก่ ไข่ไก่ เบอร์ จัมโบ้ 3.90
2 20/พ.ค./2562 ไข่ไก่ ไข่ไก่ เบอร์ 00 3.80
3 20/พ.ค./2562 ไข่ไก่ ไข่ไก่ เบอร์ 0 3.50
4 20/พ.ค./2562 ไข่ไก่ ไข่ไก่ เบอร์ 1 3.10
5 20/พ.ค./2562 ไข่ไก่ ไข่ไก่ เบอร์ 2 2.80
6 20/พ.ค./2562 ไข่ไก่ ไข่ไก่ เบอร์ 3 2.60
7 20/พ.ค./2562 ไข่ไก่ ไข่ไก่ เบอร์ 4 2.40
8 20/พ.ค./2562 ไข่ไก่ ไข่ไก่ เบอร์ 5 2.20
9 20/พ.ค./2562 ไข่ไก่ ไข่ไก่ เบอร์ 6 1.90
10 20/พ.ค./2562 ไข่ไก่ ไข่ไก่แพค 12 ฟอง -
11 20/พ.ค./2562 ไข่เป็ด ไข่เป็ดฟาร์ม - ใหญ่ 3.80
12 20/พ.ค./2562 ไข่เป็ด ไข่เป็ดทุ่ง - ใหญ่
13 20/พ.ค./2562 ไข่เค็ม ไข่เค็มใหญ่ 5.20
14 20/พ.ค./2562 ไข่เค็ม ไข่เค็มบุบ 3.50
15 20/พ.ค./2562 ไข่เค็ม ไข่แดงเค็ม 4.60
16 20/พ.ค./2562 ไข่เค็ม ไข่เค็มแพค 12 ฟอง -
17 20/พ.ค./2562 ไข่เยี่ยวม้า ไข่เยี่ยวม้ากล่อง (50 ฟอง) 280
18 20/พ.ค./2562 ไข่รวม ไข่รวม 15 โล 1.90
19 20/พ.ค./2562 ไข่รวม ไข่รวม 16 โล 2.00
20 20/พ.ค./2562 ไข่รวม ไข่รวม 17 โล 2.30
21 20/พ.ค./2562 ไข่รวม ไข่รวม 18 โล 2.50
22 20/พ.ค./2562 ไข่รวม ไข่รวม 19 โล 2.70
23 20/พ.ค./2562 ไข่รวม ไข่รวม 20 โล 2.80
24 20/พ.ค./2562 ไข่รวม ไข่รวม 21 โล 2.85
25 20/พ.ค./2562 อื่่่นๆ ไข่บุบ 2.20
26 20/พ.ค./2562 อื่่่นๆ ไข่ถุง 2.10
27 20/พ.ค./2562 อื่่่นๆ ไข่เปื้อนใหญ่ 2.60
28 20/พ.ค./2562 อื่่่นๆ ไข่เปื้อนเล็ก -
29 20/พ.ค./2562 อื่่่นๆ ไข่เปลือกขาว 2.50
30 20/พ.ค./2562 อื่่่นๆ แผงใหญ่ 7
31 20/พ.ค./2562 อื่่่นๆ แผงเล็ก 6
32 20/พ.ค./2562 อื่่่นๆ แผงกระดาษ 3
33 20/พ.ค./2562 อื่่่นๆ ลูกไก่ไข่
34 20/พ.ค./2562 อื่่่นๆ ไก่สาว
35 20/พ.ค./2562 อื่่่นๆ ไก่เนืัอ


สมจิต ฟาร์ม (somchit farm)
7 หมู่ 7 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
Tel : 034-967298-300 , Mobile : 081-2532000, Fax : 034-967150
Email : somchitfarm_2000@hotmail.com , Website : www.somchit-farm.com