สินค้า - ราคาไข่        
ราคาประกาศ ราคาไข่ ประจำวันที่ :   27/8/2019
ราคาประกาศจากสมาคม ผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่ :  3  บาท
ตรวจเช็คราคาไข่ ย้อนหลัง
เลือกวันที่ประกาศราคาไข่
Select27/ส.ค./2562
Select26/ส.ค./2562
Select25/ส.ค./2562
Select17/ส.ค./2562
Select16/ส.ค./2562
12345678910...

 
ลำดับวันที่ประกาศราคาไข่ประเภทไข่เบอร์ไข่ราคาไข่(บาท)
1 27/ส.ค./2562 ไข่ไก่ ไข่ไก่ เบอร์ จัมโบ้ 4.10
2 27/ส.ค./2562 ไข่ไก่ ไข่ไก่ เบอร์ 00 4.00
3 27/ส.ค./2562 ไข่ไก่ ไข่ไก่ เบอร์ 0 3.70
4 27/ส.ค./2562 ไข่ไก่ ไข่ไก่ เบอร์ 1 3.30
5 27/ส.ค./2562 ไข่ไก่ ไข่ไก่ เบอร์ 2 3.10
6 27/ส.ค./2562 ไข่ไก่ ไข่ไก่ เบอร์ 3 2.90
7 27/ส.ค./2562 ไข่ไก่ ไข่ไก่ เบอร์ 4 2.70
8 27/ส.ค./2562 ไข่ไก่ ไข่ไก่ เบอร์ 5 2.50
9 27/ส.ค./2562 ไข่ไก่ ไข่ไก่ เบอร์ 6 2.20
10 27/ส.ค./2562 ไข่ไก่ ไข่ไก่แพค 12 ฟอง -
11 27/ส.ค./2562 ไข่เป็ด ไข่เป็ดฟาร์ม - ใหญ่ 4.20
12 27/ส.ค./2562 ไข่เป็ด ไข่เป็ดทุ่ง - ใหญ่
13 27/ส.ค./2562 ไข่เค็ม ไข่เค็มใหญ่ 5.70
14 27/ส.ค./2562 ไข่เค็ม ไข่เค็มบุบ 3.90
15 27/ส.ค./2562 ไข่เค็ม ไข่แดงเค็ม 4.80
16 27/ส.ค./2562 ไข่เค็ม ไข่เค็มแพค 12 ฟอง -
17 27/ส.ค./2562 ไข่เยี่ยวม้า ไข่เยี่ยวม้ากล่อง (50 ฟอง) 290
18 27/ส.ค./2562 ไข่รวม ไข่รวม 15 โล 2.10
19 27/ส.ค./2562 ไข่รวม ไข่รวม 16 โล 2.20
20 27/ส.ค./2562 ไข่รวม ไข่รวม 17 โล 2.50
21 27/ส.ค./2562 ไข่รวม ไข่รวม 18 โล 2.70
22 27/ส.ค./2562 ไข่รวม ไข่รวม 19 โล 2.90
23 27/ส.ค./2562 ไข่รวม ไข่รวม 20 โล 3.00
24 27/ส.ค./2562 ไข่รวม ไข่รวม 21 โล 3.05
25 27/ส.ค./2562 อื่่่นๆ ไข่บุบ 2.40
26 27/ส.ค./2562 อื่่่นๆ ไข่ถุง 2.30
27 27/ส.ค./2562 อื่่่นๆ ไข่เปื้อนใหญ่ 2.80
28 27/ส.ค./2562 อื่่่นๆ ไข่เปื้อนเล็ก 2.20
29 27/ส.ค./2562 อื่่่นๆ ไข่เปลือกขาว 2.70
30 27/ส.ค./2562 อื่่่นๆ แผงใหญ่ 7
31 27/ส.ค./2562 อื่่่นๆ แผงเล็ก 6
32 27/ส.ค./2562 อื่่่นๆ แผงกระดาษ 3
33 27/ส.ค./2562 อื่่่นๆ ลูกไก่ไข่
34 27/ส.ค./2562 อื่่่นๆ ไก่สาว
35 27/ส.ค./2562 อื่่่นๆ ไก่เนืัอ


สมจิต ฟาร์ม (somchit farm)
7 หมู่ 7 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
Tel : 034-967298-300 , Mobile : 081-2532000, Fax : 034-967150
Email : somchitfarm_2000@hotmail.com , Website : www.somchit-farm.com