สินค้า - ราคาไข่        
ราคาประกาศ ราคาไข่ ประจำวันที่ :   7/1/2020
ราคาประกาศจากสมาคม ผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่ :  2.70  บาท
ตรวจเช็คราคาไข่ ย้อนหลัง
เลือกวันที่ประกาศราคาไข่
Select07/ม.ค./2563
Select20/ธ.ค./2562
Select10/ธ.ค./2562
Select09/ธ.ค./2562
Select07/ธ.ค./2562
12345678910...

 
ลำดับวันที่ประกาศราคาไข่ประเภทไข่เบอร์ไข่ราคาไข่(บาท)
1 07/ม.ค./2563 ไข่ไก่ ไข่ไก่ เบอร์ จัมโบ้ 3.80
2 07/ม.ค./2563 ไข่ไก่ ไข่ไก่ เบอร์ 00 3.70
3 07/ม.ค./2563 ไข่ไก่ ไข่ไก่ เบอร์ 0 3.30
4 07/ม.ค./2563 ไข่ไก่ ไข่ไก่ เบอร์ 1 3.00
5 07/ม.ค./2563 ไข่ไก่ ไข่ไก่ เบอร์ 2 2.80
6 07/ม.ค./2563 ไข่ไก่ ไข่ไก่ เบอร์ 3 2.80
7 07/ม.ค./2563 ไข่ไก่ ไข่ไก่ เบอร์ 4 2.40
8 07/ม.ค./2563 ไข่ไก่ ไข่ไก่ เบอร์ 5 2.20
9 07/ม.ค./2563 ไข่ไก่ ไข่ไก่ เบอร์ 6 1.90
10 07/ม.ค./2563 ไข่ไก่ ไข่ไก่แพค 12 ฟอง -
11 07/ม.ค./2563 ไข่เป็ด ไข่เป็ดฟาร์ม - ใหญ่ 3.70
12 07/ม.ค./2563 ไข่เป็ด ไข่เป็ดทุ่ง - ใหญ่
13 07/ม.ค./2563 ไข่เค็ม ไข่เค็มใหญ่ 5.20
14 07/ม.ค./2563 ไข่เค็ม ไข่เค็มบุบ 3.40
15 07/ม.ค./2563 ไข่เค็ม ไข่แดงเค็ม 4.40
16 07/ม.ค./2563 ไข่เค็ม ไข่เค็มแพค 12 ฟอง -
17 07/ม.ค./2563 ไข่เยี่ยวม้า ไข่เยี่ยวม้ากล่อง (50 ฟอง) 280
18 07/ม.ค./2563 ไข่รวม ไข่รวม 15 โล 1.80
19 07/ม.ค./2563 ไข่รวม ไข่รวม 16 โล 1.90
20 07/ม.ค./2563 ไข่รวม ไข่รวม 17 โล 2.20
21 07/ม.ค./2563 ไข่รวม ไข่รวม 18 โล 2.40
22 07/ม.ค./2563 ไข่รวม ไข่รวม 19 โล 2.60
23 07/ม.ค./2563 ไข่รวม ไข่รวม 20 โล 2.70
24 07/ม.ค./2563 ไข่รวม ไข่รวม 21 โล 2.75
25 07/ม.ค./2563 อื่่่นๆ ไข่บุบ 2.10
26 07/ม.ค./2563 อื่่่นๆ ไข่ถุง 2.00
27 07/ม.ค./2563 อื่่่นๆ ไข่เปื้อนใหญ่ 2.50
28 07/ม.ค./2563 อื่่่นๆ ไข่เปื้อนเล็ก 1.9
29 07/ม.ค./2563 อื่่่นๆ ไข่เปลือกขาว 2.40
30 07/ม.ค./2563 อื่่่นๆ แผงใหญ่ 7
31 07/ม.ค./2563 อื่่่นๆ แผงเล็ก 6
32 07/ม.ค./2563 อื่่่นๆ แผงกระดาษ 3
33 07/ม.ค./2563 อื่่่นๆ ลูกไก่ไข่
34 07/ม.ค./2563 อื่่่นๆ ไก่สาว
35 07/ม.ค./2563 อื่่่นๆ ไก่เนืัอ


สมจิต ฟาร์ม (somchit farm)
7 หมู่ 7 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
Tel : 034-967298-300 , Mobile : 081-2532000, Fax : 034-967150
Email : somchitfarm_2000@hotmail.com , Website : www.somchit-farm.com