สินค้า - ราคาไข่        
ราคาประกาศ ราคาไข่ ประจำวันที่ :   12/11/2018
ราคาประกาศจากสมาคม ผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่ :  2.50  บาท
ตรวจเช็คราคาไข่ ย้อนหลัง
เลือกวันที่ประกาศราคาไข่
Select12/พ.ย./2561
Select11/พ.ย./2561
Select10/พ.ย./2561
Select09/พ.ย./2561
Select08/พ.ย./2561
12345678910...

 
ลำดับวันที่ประกาศราคาไข่ประเภทไข่เบอร์ไข่ราคาไข่(บาท)
1 12/พ.ย./2561 ไข่ไก่ ไข่ไก่ เบอร์ จัมโบ้ 3.60
2 12/พ.ย./2561 ไข่ไก่ ไข่ไก่ เบอร์ 00 3.50
3 12/พ.ย./2561 ไข่ไก่ ไข่ไก่ เบอร์ 0 3.10
4 12/พ.ย./2561 ไข่ไก่ ไข่ไก่ เบอร์ 1 2.70
5 12/พ.ย./2561 ไข่ไก่ ไข่ไก่ เบอร์ 2 2.50
6 12/พ.ย./2561 ไข่ไก่ ไข่ไก่ เบอร์ 3 2.40
7 12/พ.ย./2561 ไข่ไก่ ไข่ไก่ เบอร์ 4 2.20
8 12/พ.ย./2561 ไข่ไก่ ไข่ไก่ เบอร์ 5 1.90
9 12/พ.ย./2561 ไข่ไก่ ไข่ไก่ เบอร์ 6 1.60
10 12/พ.ย./2561 ไข่ไก่ ไข่ไก่แพค 12 ฟอง -
11 12/พ.ย./2561 ไข่เป็ด ไข่เป็ดฟาร์ม - ใหญ่ 3.90
12 12/พ.ย./2561 ไข่เป็ด ไข่เป็ดทุ่ง - ใหญ่
13 12/พ.ย./2561 ไข่เค็ม ไข่เค็มใหญ่ 5.40
14 12/พ.ย./2561 ไข่เค็ม ไข่เค็มบุบ 3.80
15 12/พ.ย./2561 ไข่เค็ม ไข่แดงเค็ม 4.60
16 12/พ.ย./2561 ไข่เค็ม ไข่เค็มแพค 12 ฟอง -
17 12/พ.ย./2561 ไข่เยี่ยวม้า ไข่เยี่ยวม้ากล่อง (50 ฟอง) 290
18 12/พ.ย./2561 ไข่รวม ไข่รวม 15 โล 1.60
19 12/พ.ย./2561 ไข่รวม ไข่รวม 16 โล 1.70
20 12/พ.ย./2561 ไข่รวม ไข่รวม 17 โล 2.0
21 12/พ.ย./2561 ไข่รวม ไข่รวม 18 โล 2.20
22 12/พ.ย./2561 ไข่รวม ไข่รวม 19 โล 2.40
23 12/พ.ย./2561 ไข่รวม ไข่รวม 20 โล 2.50
24 12/พ.ย./2561 ไข่รวม ไข่รวม 21 โล 2.55
25 12/พ.ย./2561 อื่่่นๆ ไข่บุบ 1.90
26 12/พ.ย./2561 อื่่่นๆ ไข่ถุง 1.80
27 12/พ.ย./2561 อื่่่นๆ ไข่เปื้อนใหญ่ 2.30
28 12/พ.ย./2561 อื่่่นๆ ไข่เปื้อนเล็ก -
29 12/พ.ย./2561 อื่่่นๆ ไข่เปลือกขาว 2.20
30 12/พ.ย./2561 อื่่่นๆ แผงใหญ่ 7
31 12/พ.ย./2561 อื่่่นๆ แผงเล็ก 6
32 12/พ.ย./2561 อื่่่นๆ แผงกระดาษ 3
33 12/พ.ย./2561 อื่่่นๆ ลูกไก่ไข่
34 12/พ.ย./2561 อื่่่นๆ ไก่สาว
35 12/พ.ย./2561 อื่่่นๆ ไก่เนืัอ


สมจิต ฟาร์ม (somchit farm)
7 หมู่ 7 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
Tel : 034-967298-300 , Mobile : 081-2532000, Fax : 034-967150
Email : somchitfarm_2000@hotmail.com , Website : www.somchit-farm.com