สินค้า - ราคาไข่        
ราคาประกาศ ราคาไข่ ประจำวันที่ :   25/8/2018
ราคาประกาศจากสมาคม ผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่ :  2.70  บาท
ตรวจเช็คราคาไข่ ย้อนหลัง
เลือกวันที่ประกาศราคาไข่
Select25/ส.ค./2561
Select23/ส.ค./2561
Select17/ส.ค./2561
Select16/ส.ค./2561
Select18/ก.ค./2561
12345678910...

 
ลำดับวันที่ประกาศราคาไข่ประเภทไข่เบอร์ไข่ราคาไข่(บาท)
1 25/ส.ค./2561 ไข่ไก่ ไข่ไก่ เบอร์ จัมโบ้ 3.90
2 25/ส.ค./2561 ไข่ไก่ ไข่ไก่ เบอร์ 00 3.90
3 25/ส.ค./2561 ไข่ไก่ ไข่ไก่ เบอร์ 0 3.80
4 25/ส.ค./2561 ไข่ไก่ ไข่ไก่ เบอร์ 1 3.30
5 25/ส.ค./2561 ไข่ไก่ ไข่ไก่ เบอร์ 2 2..90
6 25/ส.ค./2561 ไข่ไก่ ไข่ไก่ เบอร์ 3 2.80
7 25/ส.ค./2561 ไข่ไก่ ไข่ไก่ เบอร์ 4 2.60
8 25/ส.ค./2561 ไข่ไก่ ไข่ไก่ เบอร์ 5 2.20
9 25/ส.ค./2561 ไข่ไก่ ไข่ไก่ เบอร์ 6 2.00
10 25/ส.ค./2561 ไข่ไก่ ไข่ไก่แพค 12 ฟอง -
11 25/ส.ค./2561 ไข่เป็ด ไข่เป็ดฟาร์ม - ใหญ่ 3.80
12 25/ส.ค./2561 ไข่เป็ด ไข่เป็ดทุ่ง - ใหญ่
13 25/ส.ค./2561 ไข่เค็ม ไข่เค็มใหญ่ 5.30
14 25/ส.ค./2561 ไข่เค็ม ไข่เค็มบุบ 3.60
15 25/ส.ค./2561 ไข่เค็ม ไข่แดงเค็ม 4.60
16 25/ส.ค./2561 ไข่เค็ม ไข่เค็มแพค 12 ฟอง -
17 25/ส.ค./2561 ไข่เยี่ยวม้า ไข่เยี่ยวม้ากล่อง (50 ฟอง) 280
18 25/ส.ค./2561 ไข่รวม ไข่รวม 15 โล 1.90
19 25/ส.ค./2561 ไข่รวม ไข่รวม 16 โล 1.90
20 25/ส.ค./2561 ไข่รวม ไข่รวม 17 โล 2.20
21 25/ส.ค./2561 ไข่รวม ไข่รวม 18 โล 2.40
22 25/ส.ค./2561 ไข่รวม ไข่รวม 19 โล 2.60
23 25/ส.ค./2561 ไข่รวม ไข่รวม 20 โล 2.70
24 25/ส.ค./2561 ไข่รวม ไข่รวม 21 โล 2.75
25 25/ส.ค./2561 อื่่่นๆ ไข่บุบ 2.10
26 25/ส.ค./2561 อื่่่นๆ ไข่ถุง 2.0
27 25/ส.ค./2561 อื่่่นๆ ไข่เปื้อนใหญ่ 2.60
28 25/ส.ค./2561 อื่่่นๆ ไข่เปื้อนเล็ก -
29 25/ส.ค./2561 อื่่่นๆ ไข่เปลือกขาว 2.40
30 25/ส.ค./2561 อื่่่นๆ แผงใหญ่ 7
31 25/ส.ค./2561 อื่่่นๆ แผงเล็ก 6
32 25/ส.ค./2561 อื่่่นๆ แผงกระดาษ 3
33 25/ส.ค./2561 อื่่่นๆ ลูกไก่ไข่
34 25/ส.ค./2561 อื่่่นๆ ไก่สาว
35 25/ส.ค./2561 อื่่่นๆ ไก่เนืัอ


สมจิต ฟาร์ม (somchit farm)
7 หมู่ 7 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
Tel : 034-967298-300 , Mobile : 081-2532000, Fax : 034-967150
Email : somchitfarm_2000@hotmail.com , Website : www.somchit-farm.com