สินค้าของเรา        
          สมจิต ฟาร์ม ผลิตและจำหน่าย  ไข่ไก่สด ไข่เป็ด ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ไข่สดคุณภาพจากฟาร์มระบบปิด ที่ได้รับมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยจากกรมปศุสัตว์  เราได้ใส่ใจคัดสรรคุณภาพตั้งแต่ลูกไก่ที่ได้มาตรฐานปราศจากโรค จนถึงไก่ไข่ยืนกรง และใส่ใจควบคุมอย่างดีเยี่ยม ในเรื่องการจัดเก็บ และการขนส่งที่ควบคุมด้วยระบบจัดเก็บ และการจัดการที่ได้มาตรฐานการตรวจสอบ จึงสามารถสอบกลับได้ถึงที่มาของไข่ไก่ เพราะฉะนั้นจึงมั่นใจได้ว่าไข่สมจิต ฟาร์ม ทุกฟอง จะเป็นไข่สดสะอาดจากฟาร์ม เปลือกไข่ไก่ทุกฟองมีสีสม่ำเสมอรวมทั้งไข่แดงมีสีแดงสวย 
          ผลิตภัณฑ์ไข่ของเรา คุณภาพมาตรฐาน ระบบฟาร์มปิด 100%  (มาตรฐานฟาร์ม กษ 02 22 06902 73050068 0 )  มุ่งเน้นคุณภาพ มากกว่า ปริมาณ

     
     
     
     
     
     
     
 

 
สมจิต ฟาร์ม (somchit farm)
7 หมู่ 7 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
Tel : 034-967298-300 , Mobile : 081-2532000, Fax : 034-967150
Email : somchitfarm_2000@hotmail.com , Website : www.somchit-farm.com